DESIGN FETISH*
From Idea
To Obsession

Bum Bum More

Magazyn
foto POZYTYW

Read More

Super Fine
Prints

Bum Bum More

BOOGIE
Design Bags

więcej

STRATEGIA

Read More

New Fashion
Brand

więcej

Analiza:


Specjalizujemy się w anali-
zach i programach doradczych dla firm działających pośred-
nio lub bezpośrednio w branży mody. Oferujemy specjalisty-
czne programy doradcze
i szkoleniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb Waszej Marki.

Pomagamy w doborze narzędzi, dzięki którym Wasza Marka umocni swoją tożsamość
i pozycję rynkową.

Idea:


To, kim chcemy być, a to kim jesteśmy, nie zawsze jest zgodne i jednoznaczne. Sukces odnosimy wówczas, gdy uda nam się wypracować idealne połą-
czenie między naszą toż-
samością, a tym jak postrzega nas otoczenie. Dlatego tak ważne jest aby komunikat, który wysyłamy był spójny
z tym, jak chcemy być po-
strzegani.

W branży mody, która podlega cyklicznym zmianom uwarunkowanym przez trendy, sukces osiągają Ci, którzy skutecznie potrafią się do tych zmian dostosować, jednocześnie kreując mocny, konsekwentny i jednorodny wizerunek.

Projekt:


Nasze doświadczenie w branży mody, grafiki i mediów oraz szeroka znajomości specyfiki polskiego rynku mody pozwoli nam dostarczyć pakiet prakty-
cznych, interdyscyplinarnych rozwiązań, które pomogą w bu-
dowaniu i umacnianiu pozycji rynkowej Waszej Marki.

Strategia:


Dzięki swojej wiedzy i doś-
wiadczeniu pomożemy Wam zbudować i umocnić tożsamości Waszej Marki na poziomie ko-
munikatu wizualnego i werbal-
nego. Pomożemy określić miej-
sce Waszej Marki na polskim rynku mody. Odpowiemy na py-
tanie jak właściwie stwo-
rzyć identyfikacją wizualną Waszej Marki. Efektywnie analizować trendy pod kątem budowania kolekcji. Wskażemy najwłaściwszą strategię 
budowania wizerunku
w mediach.
BumBOX Blog!
 • There are no assembly instructions for our personality. We build our model kit day by day, listening to good advices and following sweet dreams. |...
 • Last year HENSE was commissioned to transform an abandoned church into art installation. the building is located directly across the street from a planned 20,000sqft...
 • Valencia-based design studio Masquespacio with designer Ana Milena Hernández Palacios at the helm of the project, was charged with creating a stand-out exhibit for the...
more news >
BumBumTeam:
 • IRENKA
  Kim chcemy być, kim jesteśmy nie zawsze jest zgodne i jednoznaczne. Sukces odnosimy wówczas, gdy uda nam się wypracować idealnego połączenie między naszą tożsamością, a tym jak postrzega nas otoczenie. Dlatego tak ważne jest, aby...
 • Katka
  Fashion And Product Design Stuff +48 609 139 934 Projektantka, laureatka licznych konkursów projektowych, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Projektuje torby, ubrania i przedmioty użytkowe.Projektując stara się połączyć technologię z użytecznością i estetyką. Równowaga miedzy tymi elementami...
 • bonus_2
  Graphic Design Stuff + etc… +48 505 44 88 96 www.bonusdeluxe.com | www.newfetish.org Sie robi – sie zrobi!...